spot_img

El Govern balear facilita la contratación de 2.000 desempleados

El Govern presentó las medidas extraordinarias que tienen como objetivo generar ocupación, incentivar la contratación y, como novedad, fomentar la formación reglada entre los jóvenes desempleados y sin estudios de las Islas.

Todos estos empleos se dirigen a sectores estratégicos y emergentes como el medio ambiente, dependencia, restauración de patrimonio o tareas agrícolas, entre otros.

LOS PLANES

1 Larga duración

El Govern destina 6,5 millones para contratar 648 parados, especialmente de larga duración. Se han aprobado 122 obras y servicios de interés general en ayuntamientos. Tendrán una duración de seis meses.

2 Abandono de estudios.

Destinan 3,8 millones a la experiencia piloto dirigida a 500 menores de 29 años sin estudios y para que puedan terminarlos. Tiene seis meses de duración.

3 Contratación directa

Todos los ayuntamientos baleares contratarán a 903 parados con 10 millones. En Mallorca se concentrarán 52 proyectos y 710 contrataciones. Los parados no deben tener prestaciones o ayudas como los 420 euros.

Proyectos concretos (los reproducimos textualmente de la orden y por tanto, no figuran en español)

Mallorca

Ajuntament de Sa Pobla.
– Millora de les infraestructures destinades a persones amb dependència. 10 persones.

Ajuntament de Valldemossa.
– Condicionament mediambiental de la vila de Valldemossa. 1 persona.

Ajuntament de Selva.
– Conservació, gestió i manteniment de zones naturals. 2 persones.

Ajuntament de Búger.
– Gestió i manteniment del punt verd municipal. 1 persona.

Ajuntament de Santa Maria.
– Programa Una aposta per l’embelliment del nostre municipi. 4 persones.

Ajuntament de Banyalbufar.
– Neteja de camins i carrers, reparació i manteniment. 1 persona.

Ajuntament de Fornalutx.
– Recuperació del medi ambient i neteja. 1 persona.

Ajuntament de Bunyola.
– Rehabilitació i manteniment d’edificis i infraestructures municipals. 3 persones.

Ajuntament de Santa Eugènia.
– Programa Millorant l’entorn. 2 persones.

Ajuntament de Sineu.
-Ajudant de biblioteca i arxiu municipal. 2 persones.

Ajuntament d’Ariany.
– Millora de la gestió ambiental de la brigada municipal. 1 persona.

Ajuntament de Lloret de Vistalegre.
– Conservació d’espais forestals, neteja de places, jardins, camins rurals. 2 persones.

Ajuntament de Algaida.
– Pla integral de millora de serveis del municipi. 3 persones.

Ajuntament de Sóller
– Condicionament mediambiental de la vila de Sóller. 4 persones.

Ajuntament de Campos.
– Gestió de residus mitjançant la recollida i el tractament. 5 persones.

Ajuntament de Campanet.
– Projecte de millora de zones naturals del municipi. 1 persona.

Ajuntament de Puigpunyent.
– Construcció i gestió C.A.P.A.P. 1 persona.

Consell de Mallorca.
– Restauració del patrimoni històric de Mallorca 2009-2010. 10 persones.
– Inserció laboral de persones en risc d’exclusió. 3 persones.
– Ocupació per a la sostenibilitat. 42 persones.

Ajuntament de Calvià.
– Creació d’activitats culturals. 2 persones.
– Programa Calvià patrimoni: brigada de recuperació i posada en valor d’elements patrimonials. 8 persones.
– Xarxa d’empreses per l’ocupació. 6 persones.

Ajuntament de Binissalem.
– Manteniment i millora d’espais públics. 5 persones.

Ajuntament d’Artà.
– Brigada mediambiental. 3 persones.
– Servei d’ajuda a domicili. 1 persona.

Ajuntament de Deià.
– Neteja i manteniment de carrers, parcs i carrers municipals. 1 persona.

Ajuntament de Petra.
– Manteniment i conservació d’edificis, espais naturals i altres zones. 2 persones.

Ajuntament de Sencelles.
– Desenvolupament cultural al municipi. 1 persona.

Ajuntament de Porreres.
– Conservació i manteniment d’infraestructures i instal•lacions municipals. 3 persones.

Ajuntament de Mancor de la Vall.
– Projecte d’inserció laboral d’una persona amb discapacitat psíquica. 1 persona.

Ajuntament de Sant Llorenç.
– Suport al servei d’ajuda a domicili i centre de dia. 1 persona.
– Suport a la biblioteca municipal. 1 persona.
– Campanya d’informació i seguiment del servei de recollida selectiva porta a porta. 1 persona.
– Suport a la neteja d’oficines de l’Administració general. 1 persona.

Institut Mallorquí d’Afers Socials.
– Projecte d’inserció laboral d’una persona amb discapacitat psíquica. 1 persona.
– Inserció laboral de persones en risc d’exclusió-llars. 1 persona.
– Projecte d’obra i servei per a la inserció laboral. 1 persona.

Ajuntament Montuïri.
– Conservació i millora d’espais naturals. 2 persones.

Ajuntament de Lloseta.
– Manteniment d’espais municipals. 8 persones.

Ajuntament de Santanyí.
– Conservació i manteniment d’espais públics. 5 persones.

Ajuntament de Consell.
– Gestió i manteniment de la xarxa d’aigües municipals. 2 persones.

Ajuntament de Marratxí.
– Ocupacions a l’administració local. 5 persones.
– Manteniment dels espais municipals i instal•lacions esportives. 7 persones.

Ajuntament d’Esporles.
– Millora i manteniment de la xarxa d’aigües. 2 persones.

Ajuntament de Son Servera.
– Servei de brigada ambiental. 7 persones.

Ajuntament de Llubí.
– Obres, neteja i serveis al terme municipal. 2 persones.

Ajuntament d’Escorca.
– Neteja de parcs, jardins i espais naturals. 1 persona.

Ajuntament de Costitx.
– Subaltern a la casa de la Vila. 1 persona.

Ajuntament de Manacor.
– Programa Manacor amb tots. 28 persones.

Residència Social Santo Domingo de Pollença.
– Reforçament a les demandes familiars d’atenció a persones majors. 7 persones.

Institut Municipal de Formació, Ocupació i Foment.
– Projecte Fent Feina II 2009-2010. 118 persones.

Ajuntament d’Alcúdia.
– Servei d’activitats didàctiques de l’àrea de patrimoni. 1 persona.

Ajuntament d’Alaró.
– Projecte per a la creació del jardí de Son Tugores. 3 persones.

Ajuntament Vilafranca de Bonany.
– Millora i manteniment d’espais públics i zones verdes. 2 persones.

Institut Municipal d’Activitat Física de l’Ajuntament d’Inca.
– Reforma dels vestidors col•lectius del poliesportiu. 2 persones.
– Dinamització de l’esport i del lleure local. 1 persona.
– Posada en funcionament del nou pavelló municipal Sa Creu i execució del pla de manteniment ordinari. 1 persona.

Ajuntament d’Inca.
– Educació ambiental. 4 persones.
– Enjardinament i conservació des Serral de ses monges. 8 persones.
– Servei de suport administratiu als serveis socials comunitaris bàsics. 1 persona.
– Servei de suport a la inserció sociolaboral de col•lectius en risc d’exclusió social. 3 persones.
– Projecte de difusió de programes culturals. 1 persona.
– Servei socioeducatiu de jardineria. 1 persona.

Ajuntament de Llucmajor.
– Programa Llucmajor Insereix. 23 persones.

Ajuntament de Sant Joan.
– Obres i manteniment de la Casa de Cultura. 2 persones.

Ajuntament de Muro.
– Projecte d’inserció laboral d’una persona amb discapacitat psíquica a la residència Reina. 1 persona.
– Projecte d’inserció laboral d’una persona amb discapacitat psíquica a l’Ajuntament de Muro. 1 persona.
– Projecte mediambiental de neteja de síquies. 2 persones.

Ajuntament de Santa Margalida.
– Servei de neteja a instal•lacions municipals esportives i culturals. Manteniment de camins. 8 persones.

Menorca

Ajuntament de Ferreries.
– Projecte de suport a la brigada municipal. 2 persones.

Ajuntament des Migjorn Gran.
– Suport administratiu pels serveis socials. 1 persona.
– Integració al món laboral. 1 persona.

Ajuntament de Maó.
– Mesures de recolzament a l’àmbit socioambiental del municipi de maó. 16 persones.

Ajuntament de Ciutadella.
– Implantació de programes específics pels serveis socials. 3 persones.
– Suport a la infància en les escoletes municipals. 15 persones.
– Atenció a la infància en la biblioteca municipal. 1 persona.
– Millora i renovació de la senyalització de Ciutadella de Menorca. 3 persones.

Ajuntament des Mercadal.
– Consolidació del servei d’atenció a les famílies. 1 persona.
– Manteniment de zones verdes i camins rurals. 1 persona.

Ajuntament de Sant Lluís.
– Projecte de conservació i millora dels espais naturals de Sant Lluís. 3 persones.

Ajuntament des Castell.
– Manteniment zones verdes. 1 persona.
– Promoció turisme. 1 persona.
– Activitats socio-culturals. 1 persona.
– Manteniment neteja. 1 persona.
– Manteniment municipi. 1 persona.

Ajuntament d’Alaior.
– Conservació i millora de parcs, jardins i camins rurals i de més espais públics del poble i urbanitzacions del municipi. 3 persones.
– Informatització de l’arxiu municipal. 1 persona.

Consell Insular de Menorca.
– Administració electrònica. El canvi que ve. 2 persones.
– Servei de suport psicològic. 1 persona.
– Servei de teràpia ocupacional. 1 persona.
– Brigada de conservació de la biodiversitat. 4 persones.
– Suport tècnic per a l’elaboració del pla d’inclusió social de Menorca. 1 persona.
– Sistematització d’expedients d’ordenació territorial. 1 persona.
– Conservació del Camí de Cavalls. 12 persones.
– Equip supramunicipal d’obres i serveis. 15 persones.
– Inventari i difusió de fons documentals a través d’Internet. 1 persona.
– Foment de les pràctiques agràries sostenibles. 1 persona.
– Servei d’assessoria tècnica per a l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques. 1 persona.
– Servei d’assessoria tècnica per a l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques (delineant). 1 persona.

Eivissa

Consell Insular d’Eivissa.
– Progama S’Alamera. 3 persones.
– Eivissa, paisatge humà II. 19 persones.
– Projecte d’intervenció terapèutica amb homes condemnats per delictes de violència de gènere. 2 persones.
– Disseny i realització de tallers d’oci i educatius. 2 persones.
– Projecte per a la realització del pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 1 persona.
– Projecte d’animació sociocultural i suport a la consolidació del voluntariat a l’hospital residencia assistida Cas Serres. 1 persona.

Ajuntament de Santa Eulària des riu.
– Programa Escoles obertes 2009/10. 16 persones.
– Brigada de conservació ambiental. 12 persones.

Ajuntament d’Eivissa.
– Servei d’adequació i recuperació d’espais públics de la ciutat d’Eivissa. 31 persones.

Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.
– Programa Respir. 2 persones.
– Reforç de la plantilla municipal. 9 persones.

Ajuntament de Sant Joan de Labritja.
– Manteniment d’instal•lacions esportives. 1 persona.
– Conservació de zones naturals. 1 persona.
– Tallers musicals l’Aula. 1 persona.

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
– Sant Antoni avança. 15 persones.

Formentera

Consell Insular de Formentera.
– Conservació de la Formentera rural. 7 persones.

Related Articles

DEJA UNA RESPUESTA

Déjenos su comentario
Por favor introduzca su nombre aquí

Nuestras RRSS

73,483FansMe gusta
80,535SeguidoresSeguir

últimos artículos

You cannot copy content of this page